juni 7, 2018

Privacy Beleid / HHR / statuten

Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Wijkvereniging De Spil. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wijkvereniging niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  Wij respecteren  de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als lid van De spil vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de ledenadministratie  uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De spil. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Als u deze gegevens niet verstrekt kan er geen lidmaatschap worden aangegaan.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen, zorgt het bestuur van De Spil ervoor dat alle privacygevoelige informatie verwijderd of onherkenbaar wordt gemaakt voor de verwerking.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld en worden op Nederlandse servers verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Alle bestuusleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Duur van de opslag
Persoonsgegevens 
zullen worden vastgehouden in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of zolang een eventuele aangegane overeenkomst van toepassing is.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Hiervoor kun je contact opnemen met het secretatiaat. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Huishoudelijk regelement: 1 2 3 4 5 6 7 pagina 3

Statuten: stat 1 stat 2 stat 3 stat 5 stat 6 stat 7 stat 8