Verbouwing wijkgebouw de Spil op naar “De Spil 2.0” !!!

 

 

 

 

Beste werkgroepen, leden, vrijwilligers en gebruikers van De Spil.

We gaan tijdelijk sluiten tot 1 september voor alle activiteiten wegens een grootschalige verbouwing zowel aan de binnen- en buitenkant van ons wijkgebouw.

Vanwege het Coronavirus zijn we al voor onze activiteiten gesloten vanaf begin maart van dit jaar. Tijdelijk hebben we nu gebruikers uit nood geboren in ons gebouw en wordt het nu gebruikt als  bloedprikpost voor Meierijstad tot 1 juni voor 5 halve dagen per week.

Zoals we jullie al eerder hebben laten zien gaat er veel gebeuren en gaan we voor een volledige metamorfose.

De aannemer start met de werkzaamheden begin juni en heeft 5 weken nodig om alles af te ronden.

Het wijkgebouw  moet worden leeggeruimd en daarna weer ingericht zodat we onze tijd nodig hebben om weer op 1 september voor jullie klaar te staan.

Wil je meedoen en ons komen helpen  met de verbouwing meldt je dan aan via onderstaand mail adres en geef aan waarmee je graag wil helpen. Samen gaat dit zeker lukken!

Aanmelden kan via voorzitter@despilveghel.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging De Spil

De Bunders 5 Veghel