Sleutel beheer

Huishoudelijke mededeling: betreft sleutel-beheer van het wijkgebouw

 

Door het bestuur is voor nu besloten dat alleen het bestuur en 1 aangewezen persoon door het bestuur een sleutel van het wijkgebouw in bezit hebben. Deze maatregel is genomen omdat voorheen niet duidelijk was wie een sleutel heeft van ons wijkgebouw. Hier willen wij als bestuur zijnde graag controle over hebben en houden zodat niet zomaar personen waarvan wij geen weet hebben (ongeoorloofd) toegang hebben of juist anderen (ongeoorloofd) toegang kunnen verlenen tot het wijkgebouw. Wij hopen dan ook dat iedereen die voorheen wel een eigen sleutel heeft gehad begrip heeft voor deze genomen maatregel, het is immers ook een maatregel om de veiligheid te waarborgen van onze vrijwilligers/leden/gasten die in het pand te vinden zijn. Graag willen wij ook via deze weg benadrukken dat uiteraard nog steeds iedereen van harte welkom is zoals voorheen!

Iedereen die in het bezit is van een (oude) voordeur sleutel, mag deze inleveren in een envelop in de brievenbus, graag je naam even vermelden.

We zijn bezig met het uitzoeken om het wijkgebouw beter te beveiligen.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben!

Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat uiteraard graag, wij staan altijd open voor feedback hierover of andere zaken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.