januari 22, 2018

Bestuur & Beheer

Voorzitter:

Hans van Zandvoort – Voorzitter@despilveghel.nl

Taken:

 • Contactpersoon gemeente
 • Externe contacten

Secretaris a.i. :

Yvon Vervoort / Vacant – Secretaris@despilveghel.nl

Taken:

 • Ledenbeheer
 • Secretariaat
 • Notuleren

Penningmeester:

Penningmeester@despilveghel.nl

Taken onder andere:

 • het doen van de boekhouding
 • het opstellen van een financieel jaarverslag
 • het jaarlijks opstellen van de begroting
 • het bewaken van de begroting het (doen laten) werven van financiële middelen:
 • contributies

Algemeen bestuurslid:

VACANT!Bestuurslid1@despilveghel.nl

Taken nader te bespreken.

Denk aan PR/Communicatie

Contactpersoon werkgroepen

Coördinatie activiteiten

Algemeen bestuurslid:

Yvon Vervoort – reserveringen@despilveghel.nl / activiteit@despilveghel.nl

Taken:

 • Zaalreserveringen
 • Website
 • Facebook
 • Contact werkgroepen

Beheer:

Wij zoeken nieuwe beheerders / vrijwilligers! https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/185935/wijkvereniging-de-spil-zonder-vrijwilligers-en-beheerders-geen-

Peter & Elly Reijnders

Peter Scheepers

Ton en Marion v.d. Berk