januari 22, 2018

Bestuur

Achterste rij van links naar rechts:

Piet, Wil, Ton en Hans.

Voorste rij van links naar rechts:

Yvon, Nathaly en Marion.

Voorzitter:
Hans van Zandvoort – Voorzitter@despilveghel.nl

Taken:

 • Contactpersoon gemeente
 • Externe contacten
 • Eindredactie nieuwsbrief

Secretaris:
Piet van Rijbroek – Secretaris@despilveghel.nl

Taken:

 • Ledenbeheer
 • secretariaat

Tijdelijk ingevuld door Piet deze nog steeds VACANT!!!! interesse? mail naar de Voorzitter@despilveghel.nl

Nathaly de Visser – Penningmeester@despilveghel.nl

Taken onder andere:

 • het doen van de boekhouding
 • het opstellen van een financieel jaarverslag
 • het jaarlijks opstellen van de begroting
 • het bewaken van de begroting het (doen laten) werven van financiële middelen:
 • contributies

Algemeen bestuurslid:

VACANT!Bestuurslid1@despilveghel.nl

Taken:

 • Contactpersoon Oud papier
 • Contactpersoon werkgroepen
 • Inkoop

Algemeen bestuurslid:
Yvon Vervoort – reserveringen@despilveghel.nl

Taken:

 • Zaalreserveringen
 • Website
 • Facebook

Beheer:

Ton en Marion v.d. Berk

Wil Ligtenberg