januari 13, 2018

Aanmelden lid / vrijwilliger

Lid of vrijwilliger worden

Vul hieronder uw gegevens in om uw registratie te voltooien.

Het lidmaatschap bedraagt €15 per jaar per gezin.
Voor senioren (65+) €7,50 per jaar.

Lid of Vrijwilliger:*

Naam:*

Adres:*

Postcode:*

Plaats:*

Telefoon nummer:*

Geboortedatum:*

E-mailadres:*

De eerste betaling zal door mij:*

Rekeningnummer IBAN:*

Nieuwsbrief:
Ja, ik wil max. 6 keer per jaar de nieuwsbrief ontvangen. Uitschrijven is op elk moment mogelijk zonder opgaaf van reden.

Opmerking:

Ik wil lid worden van wijkvereniging de spil en verleen tot wederopzegging machtiging aan de wijkvereniging om jaarlijks de contributie €15 /€7.50  euro van mijn bankrekening af te schrijven.

  • Indien je aangevinkt hebt de eerste keer contant te betalen, stop het geld dan in een gesloten envelop en deponeer deze in de brievenbus bij de ingang van het gebouw!
  • Heb je gekozen voor bankoverschrijving, zorg dat je betaling gedaan is kort na de inschrijving via deze website, dan wordt alles verwerkt.

Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 31 december van het lopende seizoen schriftelijk (brievenbus Spil) of via de mail te worden gedaan via ledenbeheer@despilveghel.nl 

Bankrekeningnummer Wijkvereniging de Spil: NL61 RABO 0153308621