januari 13, 2018

Aanmelden lid / vrijwilliger

Lid of vrijwilliger worden

Vul hieronder uw gegevens in om uw registratie te voltooien.

Het lidmaatschap bedraagt €15 per jaar per gezin.
Voor senioren (65+) €7,50 per jaar.

Lid of Vrijwilliger:*

Naam:*

Adres:*

Postcode:*

Plaats:*

Telefoon nummer:*

Geboortedatum:*

E-mailadres:*

Nieuwsbrief:
Ja, ik wil max. 6 keer per jaar de nieuwsbrief ontvangen. Uitschrijven is op elk moment mogelijk zonder opgaaf van reden.

Opmerking:

  • Na inschrijving wordt er contact opgenomen met u !

Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 31 december van het lopende seizoen schriftelijk (brievenbus Spil) of via de mail te worden gedaan via ledenbeheer@despilveghel.nl 

Bankrekeningnummer Wijkvereniging de Spil: NL61 RABO 0153308621