januari 13, 2018

Aanmelden

Lid of vrijwilliger worden

Vul hieronder uw gegevens in om uw registratie te voltooien.

Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar per gezin.
Voor senioren 7,50 euro (65j.) per jaar.

Lid of Vrijwilliger:*

Naam:*

Adres:*

Postcode:*

Plaats:*

Telefoon nummer:*

Aangemeld door:

Geboortedatum:*

E-mailadres:*

De eerste betaling zal door mij:*

Rekeningnummer IBAN:*

Opmerking:

Wijkblad:*

Ik wil lid worden van wijkvereniging de spil en verleen tot wederopzegging machtiging aan de wijkvereniging om jaarlijks de contributie 15 euro  / 7.50  euro van mijn bankrekening af te schrijven.

Het is mij bekend dat incassomachtigingen binnen 30 dagen teruggeboekt kunnen worden.

Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 30 Juni van het lopende seizoen schriftelijk of via de mail te worden gedaan via ledenbeheer@despilveghel.nl 

Bankrekeningnummer Wijkvereniging de Spil: NL61RABO0153308621